Αρχική σελίδα Großes Handbuch - Mathematik, Physik, Chemie

Großes Handbuch - Mathematik, Physik, Chemie

, ,
5.0 / 0
0 comments
Πόσο σας άρεσε αυτό το βιβλίο;
Ποια είναι η ποιότητα του ληφθέντος αρχείου;
Κατεβάστε το βιβλίο για να αξιολογήσετε την ποιότητά του
Ποια είναι η ποιότητα των ληφθέντων αρχείων;
Über 150.000 detaillierte Informationen über die Wissensgebiete der Naturwissenschaft, mit allen mathematischen und physikalischen Formeln und Regeln zu Arithmetik, Geometrie, Algebra, Analysis, Stochastik, zu Mechanik, Akustik, Optik, Wärme- und Elektrizitätslehre, Atomphysik, chem. Grundreaktionen, Elemente und organische Verbindungen.
Vorwort
Dieses aktuelle Handbuch vereinigt das grundlegende Wissen der drei wichtigen Wissenschaften Mathematik, Physik und Chemie. Der Mathematik kommt als Grundlage fur zahlreiche Wissensgebiete und wissenschaftliche Entdeckungen eine besondere Bedeutung zu. Nicht zuletzt die beiden herausragenden natur­ wissenschaftlichen Disziplinen Physik und Chemie sind ohne mathematische Kenntnisse nicht zu verstehen.
Die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Wissenschaften sind zahlreich und oft sind die Grenzen nur schwer zu ziehen. In der neueren Forschung wird immer mehr auf interdisziplinäre Arbeit Wert gelegt. Dieser Tendenz trägt das vorliegende Buch Rechnung, indem es Zusammenhänge darstellt und dem Le­ser das Erkennen von Parallelen erleichtert. Die zahlreichen praxisorientierten Beispiele verweisen zudem auch auf andere naturwissenschaftliche Diszipl inen wie die Biologie oder die Medizin.
Der besonders übersichtliche und benutzerf reundliche Aufbau erleichtert geziel­tes und schnelles Nachschlagen. Aber auch zum Lernen einzelner Abschnitte oder ganzer Kapitel eignet sich das Buch hervorragend. Die zahlreichen Bei­spiele veranschaulichen komplexe Sachverhalte.
Somit ist dieses umfassende Handbuch nicht nur fur den naturwissenschaftlich Versierten von Interesse, sondern auch der interessierte Laie kann sich gezielt Kenntnisse aneignen und vertiefen. Vor allem all jene, die über den engen Tel­lerrand einer einzigen Wissenschaft blicken wollen, finden in diesem Buch den Grundstock des mathematisch-naturwissenschaftlichen Wissens, ohne erst lange in verschiedenen anderen Nachschlagewerken nachblättern und vergleichen zu müssen.
Κατηγορίες:
Έτος:
2011
Εκδότης:
Compact Verlag
Γλώσσα:
german
Σελίδες:
1045
ISBN 10:
3817491107
ISBN 13:
9783817491100
Αρχείο:
PDF, 23.36 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
german, 2011
Η μετατροπή σε βρίσκεται σε εξέλιξη
Η μετατροπή σε απέτυχε

Ξεκινήστε το ταξίδι σας στον κόσμο της γνώσης! Ελέγξτε την Προεπισκόπηση και ανακαλύψτε άλλες δυνατότητες

Φράσεις κλειδιά