Αρχική σελίδα Интендант третьего ранга

Интендант третьего ранга

Πόσο σας άρεσε αυτό το βιβλίο;
Ποια είναι η ποιότητα του ληφθέντος αρχείου;
Κατεβάστε το βιβλίο για να αξιολογήσετε την ποιότητά του
Ποια είναι η ποιότητα των ληφθέντων αρχείων;
Август 1941 года. Вал наступающих немецких армий неудержимо катится к Москве. В тылу вермахта остался сельский район, где только что отгремели бои, и на поле сражения лежат неубранные тела убитых красноармейцев. Население растеряно. В этот момент здесь появляется наш современник, житель сытой, еще не затронутой кризисом Москвы 2008 года. Он оказался в прошлом случайно и в любой момент может возвратиться домой. Но это означает бросить в беде людей, которые на пришельца надеются, в него верят и даже успели полюбить…
Γλώσσα:
russian
Αρχείο:
FB2 , 941 KB
IPFS:
CID , CID Blake2b
russian0
Η μετατροπή σε βρίσκεται σε εξέλιξη
Η μετατροπή σε απέτυχε

Ξεκινήστε το ταξίδι σας στον κόσμο της γνώσης!

Φράσεις κλειδιά